• ਪ੍ਰੋ_ਬੈਨਰ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ

ਹੱਲ1

CNC ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਯੇਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਇਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ CNC ਦੇ MCCB, MCB, AC Contactor ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਵਿਚਗੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।